FlexFill 98A

Flexfill 98A je tvrdší ako Flexfill 92A