Flexfill 92A

Flexfill 92A je mäkkší ako Flexfill 98A