Nákup bez DPH

Timothée Volpi – JustCreate je registrovaný platca DPH. Umožňujeme nákup bez DPH pre zahraničné subjekty EU ktoré sú platcom DPH vo svojej krajine. (samozdanenie)

Objednávku budeme spracovať manuálne (pracujeme na implementácii). Po overovaní vašich údajov, vám pošleme zálohovú faktúru bez DPH a po jej zaplatení ihneď odošleme tovar.

Kontaktuje nás s vašou požiadavkou (Naš tím je veľmi reaktívny)

Osobný odber môže realizovať iba konateľ spoločnosti, prípadne poverený pracovník s úradne overenou plnou mocou. Naši pracovníci si overia totožnosť na základe dokladu totožnosti.

Dodanie tovaru je možné len na adresu sídla, alebo prevádzky spoločnosti, ktorá je uvedená v aktuálnom výpise z obchodného, alebo živnostenského registra.

Nákup bez DPH